Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Enwau LLeoedd

Llanfechell a Mynydd Mechell , Ynys Môn

gyda diolch i Ferched Y Wawr Llanfechell


Wedi gweithio ar y Prosiect

Eluned Jones

Annwen Jones

Beryl Jones


Cliciwch oddimewn y blychau i gael mwy o wybodaeth


Cyflwyniad i'r Prosiect

Stadau tai ac Addoldai yr ardal

Mapiau Brynddu

Catalogau arwethiannau

Caeau a ffeithiau difyr amdanynt

Yr Archifdy

Rhestr Florence Jones

Cromlech

Llanddygfael a Llanfflewyn

Meini Hirion

Baner Eglwys

Gorwel Deg a Bryn Hafan

Enwau


Syniadau


Elma Jones

Iola Roberts

Brenda Jone