Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Enwau hen dai sy’n adfeilion erbyn hyn yn Llanfechell a Mynydd Mechell’


Rhestr  a ysgrifenwyd yn 1968 gan Mrs Florence Jones, gynt o Dan Rallt


yn ôl i Enwau Lleoedd


***************************************************************************

cliciwch ar y mapiau i'w gweld yn fwy


Tŷ Lawr – ar dir Penllidiart, rhwng Gadlas a  Charregdrosffordd

Cegin Filwr – ar dir Penllidiart wrth dŷ Felin Fechell

Pen Singrig – ar dir Felin Fechell, wrth ymyl y Felin Ddŵr


Rorsedd Ddail – ar dir Bryn Ffynnon

Tanffordd – lle mae Bron Mynydd yn awr

Minffordd – gerllaw Bryn Teg, Rhosyn Mynydd a                    Chalfaria


Hafn Miched – rhwng Bryn Du a Bryn Awel

 Pengraig  Ogof – ar lon Bryn Awel


Tŷ Main Uchaf ( Brynhyfryd) – rhwng Bryn Gors a                                                   Refail Newydd

Babell – ar dir Tŷ Hen ar y lôn am Llanfflewyn


Rengan Las – ar dir Ucheldref Goed ar y briffordd                       am  Llanddeusant wrth ymyl Twll                       Clawdd

Gate House  - ar dir Llanfflewyn

Glan Llyn – ar dir Tŷ Hen wrth ymyl Pant yr Eirin

( Erbyn hyn, adeiladwyd tŷ newydd o’r enw Glanllyn drws newsaf i hen siop Penllyn)


Broc y Tol – lle mae Glan Aber a Phreswylfa heddiw

                    (Brockett Hall yn wreiddiol)

Tyddyn Frothen – ar dir Glan Gors rhwng Rhosbach a                              Cae Main

Cockareli – ar dir Plas Mynydd wrth ymyl Meirionfa, yn                   nes at derfyn y Rallt

Hendy – ar dir Plas Mynydd, yn agos i Meirionfa


Pont y ffridd  - ar dir Cefn Coch wrth giat Plas Brain ar ôl                          Penygroes ( a saif lle roedd Glanrafon gynt)

                        (Adeiladwyd tŷ newydd ar y safle yn 1980au)

Fferam Wyllt – ar dir Cefn Coch ar y briffordd o Gemaes i                          Fali

( Tŷ o’r enw White House wedi ei adeiladu ar y safle yn 1960au hwyr)


Elusendy  - tri tŷ yn perthyn i Eglwysi Llanfechell, Llanbadrig a Llandrygarn ar lôn Penffordd

( tŷ newydd ar y safle erbyn hyn)

hefyd

Tŷ’n Giat ( Fwlbi), Tŷ’n Gamdda a Bodorgan - tri tŷ arall ar dir Hen Blas

( un tŷ ar y safle erbyn hyn)


Cerrig Mân – ar dir Bwlch ( tŷ newydd                       ar y safle erbyn hyn)

Rhospill –wrth y groeslon sydd yn troi am               Cefn Roger i Garreglefn

Tin Craig – ar y ffordd ar ôl pasio Glegyrog Blas ar dir Glegyrog Ganol

Cyfeiriad ym mapiau Brynddu at 7 gae Tin Craig  ym Mhentre Heilin, (Pentre Heulyn heddiw)


Ty’n Pwll – bwthyn bach yn Mountain Road, yn ymyl gweithdy J. Parry and Hughes

( Byddai plant y pentref ofn pasio’r hen adeilad ar eu ffordd i’r ysgol, am fod y cwmni adeiladwyr/ymgymerwyr yn cadw eirch ynddo!)

***************************************************************************

yn ôl i frig y dudalen