Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Yr Oriel

Y Gwarchodlu Gartref

Cofeb Llanfechell

Capel Libanus

Mary Parry

Y Gwarchodlu Gartref (o flaen Neuadd Llanfairynghonwy tua 1942-45)

  (Diolch i Mrs Olwen Jones, Penygroes Arthur am y llun a'r gwybodaeth)


Rhes Gyntaf- Wil Parry?  John Pengraig. Sydney Lynes, Caerau .Llew Williams, Tyn Cae. RichardHughes, Isle o Man. Llew Owen Bodlwyfan. James Backhouse, Penrallt.William Parry, Ty’n Cywarch.

Ail Res -  George Williams, Neuadd. Owen Jones, Plas Brain . David Roberts, Gorsgoch. Richard Jones, Penygroes. William Williams, Siopfawr.------------------. Gryffydd J Griffiths, Bodegri.

Rhes Flaen-   Iorwerth Jones, Bryngwyn. Mr Mountfield. Mr Carpenter. Herbert Griffiths, Bodegri. ---------------------------- Hugh Williams, Rhufaindy.

(Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, os y gallwch ein cynorthwyo i lenwi'r bylchau)

carol@tyddynpaul.co.uk

Yn ôl i frig y dudalen

**********************************************************************

Cofeb LLanfechell

Megan Lloyd George a William Jones, Y Crown yn dadorchuddio  Cofeb y Rhyfel yn Llanfechell yn 1946


Yn ôl i frig y dudalen

**********************************************************************

Capel LibanusMary Parry

Mary Parry o Lanfechell- pwy oedd hi?

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth.


Yn ôl i frig y dudalen

****************************************************************************