Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Diolch i Mr Nigel Thomas


Demograffeg  Llanfechell

1851 a 1901

Taflen o gyfrifiad 1841

Taflen o gyfrifiad  1851

Cliciwch ar y dogfennau i’w gweld yn fwy

Taflen o gyfrifiad  1901

Plwyf Llanfechell

Beth all y cyfrifiad ddweud wrthom?

Fel rheol mae hyn yn golygu


Gallwn hefyd ddarganfod…


Llanfechell yn 1851….


************************************************************ **

Y berhynas rhwng oed a rhyw

Llanfechell yn 1851

Bron yn siâp clasurol o boblogaeth yn ehangu

Sectorau Diwydiant

Cynradd – deunyddiau craidd (ffermio, cloddio, pysgota, chwarelu ayyb.

Eilaidd – cynhyrchu.

Trydyddol – cyflenwi gwasanaeth

Swyddi gwahanol

******************************************************************

******************************************************************

Enwau mwyaf cyffredin- Cyfenwau

Mwyaf poblogaidd

Lleiaf poblogaidd

Jones

232


Royston

3

Williams

196


Edmunds

2

Hughes

195


Elias

2

Roberts

94


Glynne

2

Owen

65


Humphries

2

Parry

59


Rathbone

2

Thomas

46


Breriton

1

Owens

36


Buckley

1

Pritchard

35


Humphrey

1

Edwards

22


Michael

1

Lewis

15


Not known

1

Griffiths

14


Salisbury

1

Ag. lab

142

Baker

4

Surgoen

2

Moler

1

Farmer

79

Miller

4

Weaver

2

Nothing

1

Servant

70

Prentice

3

Basket maker

1

Railworker

1

Scholar

51

Smith

3

Bobbinmaker

1

Relieving officer

1

Pauper

40

Corder

2

Bonnetmaker

1

Saddler

1

Ag. wife

33

Carrier

2

copper

1

Stockingman

1

Carpenter

13

Fuller

2

Dairymaid

1

Tanner

1

Cobbler

10

Glazier

2

Draper/joiner

1

Teacher

1

Dressmaker

9

Molsterer

2

Mariner pensioner

1

Unknown

1

Labourer

9

Mill carrier

2

Grocer

1

Vicar

1

Taylor

9

Saddler

2

Knitter

1

Washerwoman

1

Mason

6

Shopkeeper

2

Mariner

1

Woolman

1

Butcher

5

Slater

2

Mill agent

1

Woolspinner

1

Independent

5

Student

2

Miner

1Enwau mwyaf cyffredin-Enwau cyntaf benywod

Mary

95

Janet

1

Elizabeth

94

Julia

1

Margaret

70

Louisa

1

Ann

64

Perry

1

Jane

55

Phebe

1

Ellen

34

Rebeca

1

Catherine

24

Rebecca

1

Cathrine

20

Rose

1

Eleanor

19

Sidney Eliz

1

Catharine

14

Susan

1

Margared

14

Susanah

1

Grace

12

Sydney

1

Mwyaf poblogaidd

Lleiaf poblogaidd

Yn y flwyddyn 1851, foddbynnag, roeddech yn llawer mwy tebygol o alw eich merch fach yn Margaret.


Enwau mwyaf cyffredin - Enwau cyntaf gwrywod

John

109

Benjamin

1

William

79

Charles

1

Hugh

54

Francis

1

Owen

48

Harry

1

Richard

43

Herbert

1

Robert

41

Humphrey

1

Thomas

28

Joseph

1

Edward

16

Michael

1

Henry

15

Peter

1

Evan

11

Roger

1

David

9

Sampson

1

Griffith

4

Shadrach

1

Mwyaf poblogaidd

Lleiaf poblogaidd

Yn 1851 Thomas, John ac Edward oedd yr enwau mwyaf poblogaidd i fechgyn

Llanfechell yn 1901….


***************************************************************************************


Yn nodweddiadol o boblogaeth mwy sefydlog

Sectorau diwydiant

Mudoledd

Llanfechell

377

Llansant

1

Llanbadrig

38

Llantrisant

1

Amlwch

24

Llanynghenedl

1

Llanrhuddlad

15

Llechgynfarwy

1

Llanbadrig

14

Markinfield

1

Llanfair-yng-Nghornwy

14

Newborough

1

Llanbadrig Daughter

12

Penrhosllugwy

1

Llanddeusant

12

Pentraeth

1

Rhosybol

12

Rhosfawr

1

Holyhead

12

Rhosfawr

1

Liverpool

81

Shrewsbury

1

Llanfair Mathafarn Eithaf

7

Trawsfynydd

1

Farmer

65

Ag. Lb. General

4

Ironmonger

3

Farm Bailiff

2

Domestic servant

36

Cow Boy

4

Kitchen maid

3

Farm Labourer

2

Ag. Labourer

29

Housekeeper

4

Shoemaker

3

Farm lab. general

2

Carter on farm

18

Labourer-farm

4

Tailor

3

Farmer’s daughter

2

Dressmaker

14

Shopkeeper

4

Butcher

2

General servant farm

2

Joiner

11

Stonemason

4

Car driver grocer

2

Horse trainer

2

Living on own means

10

Visitor

4

Cattleboy

2

Horseman on farm

2

Housekeeper domestic

9

Ag.Lab. Wife

4

Cowman

2

Labourer general

2

Cattleman

8

Gardener

3

Dairymaid

2

Plasterer

2

Blacksmith

6

Housemaid

3

Driver on Threshing machine

2

Publican

2

Farmer’s son

5Swyddi

Mwy o swyddi

Shopkeeper

2

Carter Own Account

1

Engine Driver Threshing Mach.

1

Teamaster on farm

2

Clergyman C of E

1

Farmer & Butcher

1

Worker on farm

2

Coachman not domestic

1

Farmer & Magistrate

1

Able seaman

1

Coll. Of rates

1

Farmer & Miller

1

Ag.Lab. retired

1

Commercial Traveller

1

Farmer & Saddler

1

Baker

1

Cook Domestic

1

Farmer

1

Bricklayer

1

Domestic Servant

1

Farmer Own Account

1

Builder retired

1

Dressmaker retired

1

Farner retired

1

Builder retired & farmer

1

Driver at hotel

1

Farmer’s niece

1

Carter

1

Engine Driver machine

1

General Labourer

1

Carter & Horseman on farm

1

Engine Driver Brick works

1

General Servant

1

General Servant on farm

1

Minister Methodist

1

School Master retired

1

General worker

1

Painter house

1

School teacher assistant

1

Horse breaker

1

Photographic artist

1

School teacher elementary

1

Horse keeper on farm

1

Physician & Surgeon

1

Seaman merchant service

1

Housekeeper on farm

1

Police Officer

1

Shopkeeper grocer

1

Housekeeper ordinary

1

Post Office messenger

1

Shopkeeper

1

Joiner retired

1

Quarryman stone

1

Social Club manager

1

Joiner’s wife

1

Registrar of Birth Marr. & Deaths

1

Stocking knitter

1

Labourer with horse on farm

1

Retired Engineer & Farmer

1

Teamster

1

Marine Engineer

1

Retired analyser

1

Washerwoman

1

Mill carter

1

Sailor retired

1

Yardman on farm

1

Miller

1

School Master elementary

1A  mwy……

Enwau mwyaf cyffredin -Cyfenwau

Jones

209

Clegg

1

Williams

145

Hale

1

Hughes

73

Johnson

1

Roberts

68

Mc Hugh

1

Owen

66

Pears

1

Parry

37

Pierce

1

Thomas

31

Prytherch

1

Owens

25

Richmond

1

Edwards

21

Rowland

1

Lewis

16

Salisbury

1

Davies

14

Sherlock

1

Humphreys

10

Weston

1

Mwyaf poblogaidd

Lleiaf poblogaidd

Enwau mwyaf cyffredin -enwau cyntaf benywod

Mwyaf poblogaidd

Lleiaf poblogaidd

Mary

64

Eliza

1

Elizabeth

58

Essyllt

1

Jane

47

Evan

1

Ellen

46

Fanny

1

Margaret

42

Gwladys

1

Ann

26

Harriett

1

Catherine

18

Lowra

1

Maggie

13

Lydia

1

Annie

11

Meriam

1

Grace

7

Myfanwy

1

Hannah

7

Ruth

1

Anne

6

Winnie

1

Yn y flwyddyn 1901, foddbynnag, roeddech yn fwy tebygol o alw eich merch fach yn Ann neuAnne


Enwau mwyaf cyffredin - enwau cyntaf bechgyn

Mwyaf poblogaidd

Lleiaf poblogaidd

John

73

Edwin

1

William

64

Harry

1

Owen

30

Howell

1

Robert

30

Issac

1

Thomas

29

James

1

Hugh

24

Joseph

1

Richard

24

Lewis

1

Henry

13

Morgan

1

Edward

11

Perce

1

David

8

Perry

1

Evan

5

Peter

1

Griffith

5

Rice

1

Yn y flwyddyn 1901, foddbynnag , roeddech yn fwy tebygol o alw eich mab yn John neu Owen neu Richard


Nid yw’r ffigyrau uchod yn hollol gywir gan fod delwedd y cyfrifiad yn aneglur. Maent oddeutu 90% yn gywir foddbynnag.


Yn ôl i frig y dudalen

Dosbarth Cymdeithasol

Canran uchel o dlodion /llafurwyr

LLanfechell

581

LLanbedr

1

Amlwch

81`

Llandegai

1

Llanbadrig

68

Llandegfan

1

Llanrhuddlad

40

Llandwrog

1

Liverpool

19

Llandysilio

1

LLanfflewin

19

Llanfairfechan

1

Llanfair-yng-Nghonwy

17

Llanfairwy

1

Llaneilian

12

Llanfairynghas?

1

Llanfaethlu

12

Llanfihangel,

1

Llanrhwdrys

12

Llangaffo

1

Llanbabo

11

Llangeinwen

1

Bodedern

10

Llangristiolus

1

Llanddeusant

10

London

1

Llandyfrydog

10

Mold

1

Llanfwrog

8

Newborough St Peters

1

Llechgynfanwy

7

Penrhos

1

Llangwyllog

6

Pentraeth

1

Beaumaris

6

Rhosbeirio

1

Penrhosllugwy

6

Trgaean

1

Llannerchymedd

5

Vale of Clwyd

1

Newborough

5

Whitford

1

Aberffraw

4

Wigan

1

Mudoledd

46% wedi’u geni tu allan i’r plwyf


52% wedi’u geni tu allan i’r plwyf

**************************************************************************************

***************************************************************************************

Iaith

Nodir yr isod fel y maent yn ymddangos yn y cyfrifiad- yn ddi Gymraeg

Nodir yr isod fel y maent yn ymddangos yn y cyfrifiad- yn ddi Gymraeg