Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Yr Hen Lan

Mrs Maureen Jones & Mrs Marian Davies

Cerdd gan Maureen Jones

DOES GANDDO NI DDIM LLUNIAU

O BAWB FEL GWELWCH CHI

GOBEITHIO FOD BETH SYDD YMA

YN MYND I’CH PLESIO CHI


DEWCH HEFO MI HENO

HYD STRYDOEDD YR HEN LAN

A CHOFIO’R HEN DRIGOLION

I GYD A WNAETH EU RHAN


MIDLAND BANK YN Y GWALIA

NAT PROVINCIAL YN Y CROWN

AR AGOR DDEG Y BORE

TAN DRI YN Y PRYNHAWN


YR EGLWYS A CHAPEL LIBANUS

YN DAL YR UN FATH O HYD

A’R GOFGOLOFN GYDAU’R ENWAU

RHAI A GOLLWYD

MEWN DWY RYFEL BYD


Mair Plas ac Anwen Brynclyni

Alice Jones a Mary Williams


Wil a Catherine Owen


Mr Roberts Schoolfeistr 


Y RECTORY SYDD WEDI NEWID

DIM PERSON SYDD YNA NAWR

OND CARTREF I BLANT ANABL

PAWB YNO FEL UN TEULU MAWR


WIL A CATHERINE MARY

YN SIOP NEWYDD GER PENGROES

AR Y GONGL, ROBAITS SCHOOLFEISTR

FU YNO TAN DDIWEDD EI OES


EDWARDS Y POSTFEISTR

Y GORAU OEDD Y FO

A WILLIE YN SIOP BENJA

YN TRWSIO SGIDIAU’R FRO

Mr a Mrs Edwards


Mr a Mrs Roberts Rhosyn Mynydd

CURRIE YN Y GAREJ

A WILLIAM JÔS YN CROWN

REES HUGHES OEDD Y PERSON

A’R EGLWYS BACH YN LLAWNDAVIES OEDD Y PLISMON

YN BYW YN SGWÂR Y LLAN

YN CADW GOLWG FANWL

FEL CHAI NEB DDIM CAM


PC Davies


NYRS ENID TYDDYN PAUL

LLAWER UN A DDAETH I’R BYD

MAE’N SIWR FOD RHAI OHONOCH

GYDA DYLED IDDI HI O HYDDR. HYWEL OEDD Y DOCTOR

PAN OEDDEN NI YN WAEL

DIM SÔN AM NHS DIRECT

ROEDD O BOB TRO AR GAEL


Dr Hywel 


Griffith Hughes


OEDD DIM CENTRAL HEATING

TÂN GLO OEDD YN BOB TŶ

A GRYFFUDD OEDD YN GALW

GYDA’R GLO MEWN LORI DDU


ROEDD YNA BYSUS CROSSVILLE

YN DWAD AR EU TRO

GYDA VISITORS O BELLTER

YN CYRRAEDD I’R HEN FRO


Terry a Gladys Ayres (Teulu                 Cefnglas)

Owen John a Lizzie Owen


OWEN JOHN Y PEINTIWR

MAE HOEL EI WAITH O HYD

AR ALLOR YR HEN EGLWYS

CWSG TAID A GWYN DY FYD


IDWAL OEDD Y BWTSIAR

O AMLWCH OEDD YN DOD

DAETH PENWAIG FRESH O MOELFRE

Y GORAU OEDD YN BOD


Idwal Owen (ar y dde)

ARCHER DDAETH BOB WYTHNOS

O’R DRE AR HYD Y WLAD

GYDA LLESTRI A SOSBENI

A CHOCO MATTING DDIGON RHADHUGH A MAGGIE WILLIAMS

YN SIOP YR HEN CEFN GLAS

MAM, JOAN A FINNAU

YN NUMBER 1 MAES Y PLAS


   Mrs Davies, Joan a Maureen


Hugh a Maggie Williams

GRACE OEDD YN ANWYLFA

ROEDD HON YN UN REIT GAS

WIL WILDE A’R HEN FARI

YN NUMBER 1 BRYN GLAS


SUSIE A JOHN WILLIAMS

DRWS NESA IDDY’N NHW

A KIT A’I MAM OEDD WEDYN

O BRYNIAU DUON DDAETHON NHW


Mrs Hughes Bryniau Duon a Kit


John a Susie Williams


HUGH JONES YN HYFRYDLE

PENNANT YW HWN YN AWR

TEULU MAYES DDAETH WEDYN

A TOMOS WILLIAM YN IS I LAWR


HUGH A’R HEN JOHN WILLIAMS

TŶ COPA OEDDEN NHW

PWY OEDD DRWS NESA

NAI OFN SGEN I DDIM CLIW


Hugh a John Williams


Mrs Williams a Mrs Hughes


MARTHA YN SIOP ISFRYN

A’I MERCH OEDD GYDA HI

YN GWERTHU BWYD A DILLAD

I BLESIO CHI A FI


BET A RICHARD JONES

Y DDAU’N EGLWYSWYR MAWR

ARWEL OEDD Y TŶ

A’R HEN EFAIL’N IS I LAWR


Bet a Richard Jones


Grace Owen 14 Mountian Road


Elin Griffiths 15 Mountain Road


GRACE OWEN YN FORTEEN

A ELIN GIFFITHS YN FIFTEEN

YN SIXTEEN OEDD MRS MORGAN

A NAN ROBAITS YN SEVENTEEN


NAIN, TAID A BOB HENRY

YN 18 MOUNTAIN ROAD

A DIOLCH BYTH I’R DREFN

NAWR GAYNOR SYDD YNA’N BOD


Owen John, Lizzie, Bob Henry Owen a Joan Davies


JOHN AC ANNIE WILLIAMS

AR DERFYN YR HEN LAN

IDDO FO OEDD DIOLCH

AM GUY FAWKES I BLANT Y LLAN


John Williams Tyn Ffynon
TOM A MAGGIE GILLHAM

YN Y BWTHYN BYCHAN TLWS

ROEDD CROESO I BOB UN

A GURAI AR EU DRWS


Tom a Maggie Gillham


Griff a Tecwyn Williams


ROEDD GAREJ WILLIE HUW

AR DRAWS Y LÔN I TAID

YNO FYDDAI TEG A GRIFF

YN SGWRSIO YN DDIBAID


John Jones Penygroes ar y dde


Ritchie a John Hughes


GWEITHDY PARRY & HUGHES

YN DAL YN YR UN LLE

YN Y BYD SYDD OHONI

AM FAINT YW’R CWESTIWN TE?


Mr a Mrs Blackshaw


Eddie Humphreys


Owen John Jones Tegfan


BLACKSHAW OEDD Y BECAR

TOEDD NEB I’W GURO FO

OWEN JOHN AC EDDIE

YN DANFON TRWY Y FRO


GLANRAFON AR ÔL Y BECWS

LLE DEL GER Y DŴR

MARTHA A’R PLANT OEDD YNO

GYDA OWEN JOHN EI GŴROwen John a Martha Owen


Hywel Hughes Talybont a John a Richard Humphries Tyn Ffynnon


Miss Jones Penybont


HYWEL OEDD YN DOD

A’R LLEFRITH I TŶ NI

MISS JONES YN PENBONT

CAKES GORAU GANDDI HI


MR HUWS OEDD Y PRIFATHRO

YN EIN YSGOL NI

MISS ROBERTS YN YR INFANTS

A MRS OWEN YN STANDARD THREE


Miss Roberts Mr Hughes a Mrs Owen


MAE HANNER CAN MLYNEDD DI MYND

ERS PAN MAE Y LLAN YMA’N BOD

MAE’N ANODD DYCHMYGU SYT LAN

FYDD YN YR HANNER CAN MLYNEDD I DDODMaureen Jones & Marian Davies

Cerdd gan Maureen Jones


Yn ôl i frig y dudalen


Edwin Jones Penygroes


Currie a Mattie Hughes


William Jones y Crown


Mr. Rees Hughes

Nyrs Tyddyn Paul