Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Yr Archifdy


Yr archifdy yn Llangefni


yn ôl i Enwau Lleoedd


Cyfeiriadau at ddogfennau yn yr Archifdy:

                   Enwau lleoedd nad ydynt yn bod erbyn hyn

                    Map 1889              Siop Jerwsalem ( Hafod Oleu erbyn hyn)

                                                Maen Arthur ( 498) a Chae Maen Arthur ( 496) tu ôl i Fwchanan


Map 1900              Glan Llyn        Tŷ Main         Efail Newydd         Tŷ Main Uchaf           Bryn Gors

Map 1924        Gorsedd Goch ( lle mae Greigiau Bach rwan)

                        Twll Clawdd ( 1327) yn ymyl Pen yr Argae


Roedd chwareli yn yr Engan Las ac ar dir Glynbwch


***************************************************************************** *******


Map y Degwm 1841Gegin Filwrn:

Tirfeddianwr         Edward Richards

Tenant                   John Parry

Mesur                    22a. 2r. 35p.

                              3a. 1r.   7p


Sarn Crwban:

Ffermwr                Hugh Roberts

Mesur                    24a . 2r. 30p

Rhent                    £3 1s 0d


Bodlwyfan ( Bodwydden):  

Tirfeddianwr          Stad y Brynddu

Tenant                   Robert Bretherton

Mesur                    29a. 1r. 38p

Rhent                    £4 3s 2d


Moel Bach ( Foel Bach):

Ffermwr                Thomas Roberts

Mesur                    36a. 3r. 1p.

Rhent                    £5 8s 3d


Maes Mawr:

Ffermwr                Francis Parry

Mesur                    56a. 0r. 7p.

Rhent                    £9 5s 6d


Bryn Clyni:

Ffermwr                Thomas Royston ( Rhan)

Mesur                    7a. 3r. 0p.

Rhent                    £1 2s 1d

Ffermwr                John Owen ( Rhan)

Mesur                    11a. 3r. 26p

Rhent                    £1 1s 5d***********************************************************************************


Meadow View

Wrth ymweld â’r Brynddu i edrych ar fapiau’r Stad, nododd yr Athro Robin Grove White nad oedd fferm Meadow View yn bod bryd hynny (1875)


**************************************************************************************

Yn ô i frig y dudalen

Cliciwch ar y mapiau i’w gweld yn fwy