Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Cromlech


yn ôl i Enwau Lleoedd


Saif y fferm ar gwr y pentref ar y ffordd i gyfeiriad Tregele.   Ar y tir ceir olion o gromlech hynafol o oes Neolothig/Efydd

Dyma fap  o’r fferm yn1900 ( Archifdy Ynys Môn)


cliciwch ar y mapiau a'r dogfennau i'w gweld yn fwy


Y gred yw fod claddgell wedi bod yma filoedd o flynyddoedd yn ol.  Ceir cofnod gan John Skinner yn 1908

From hence passing by an old mansion named Cromlech now tenanted by a farmer we came to the spot where many large stones were lying scattered promiscuously on the ground and one nearly square measuring nine feet across leaning against some uprights about six feet high.  From the appearance of this place I should rather imagine that it had been the interior or cistfaen of a carnedd and this opinion seems somewhat confirmed by the accounts of the common people who remember great quantities of stone having been removed to form a wall.”

Lluniau John Skinner


Meddai Glyn Daniel yn 1950 ‘


“at present this site consists of nothing more than a number of large stones lying in a field — some flat and others slightly tilted


Daniel, Glyn E., The Prehistoric Chamber Tombs of England and Wales, Cambridge University Press 1950.

Skinner, John, Ten Days’ Tour through the Isle of Anglesey, December 1802, Charles J. Clark: Lond

**********************************************


Dyma ran o gatalog ar gyfer arwerthiant yn 1919 (Archifdy Ynys Môn)


**************************************************


yn ôl i frig y dudalen