Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Mapiau Brynddu


Cafwyd llawer iawn o wybodaeth am enwau ffermydd a chaeau mewn llyfr yn cofnodi cynlluniau Stad y Brynddu yn 1875. Yn ogystal â manylion helaeth am y stad ei hun, mae llawer o wybodaeth am berchnogaeth tiroedd yn ffinio gyda hi.

Diddorol i ni oedd sylwi sut oedd bob cae wedi ei fesur yn drylwyr, a’r ffordd oedd hynny yn cael ei gofnodi.  e.e.


yn ôl i Enwau Lleoedd


a

r

p

Cae’r pysgodlyn

6

3

34

a           acre                           acer

r          rods/rutes                      rodenni           ( pum troedfedd a hanner)

p          perches/purches                perciau            (pum llath a hanner)


cliciwch ar y dogfennau a mapiau i'w gweld yn fwy


**************************************************************************


**************************************************************************


**************************************************************************


**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

yn ôl i frig y dudalen