Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Baner Eglwys

Yn yr Eglwys


yn ôl i Enwau Lleoedd

************************************************************


Mae’r darlun uchod yn rhan o faner sydd ar wal Eglwys St. Mechell. Mae’r faner yn darlunio ardal  deoniaeth Twrcelyn.

Cafwyd cyfraniadau gan eglwysi’r cylch ar gyfer rhoi’r faner at ei gilydd.

Mrs Annwen Jones oedd yn gyfrifol am y gwaith llaw yn dangos tŷ’r Brynddu a’r Meini Hirion


*********************************************************


yn ôl i frig y dudalen