Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Gorewl Deg a Bryn Hafan


yn ôl i Enwau Lleoedd

Mae Annwen Jones, un o aelodau’r gangen yn byw mewn tŷ (Gorwel Deg) a adeiladwyd ar dir fu ym mherchnogaeth ei rhieni.  Hefyd ar ddarn arall o’r tir, adeiladodd ei merch a’i mab ynghyfraith gartref iddynt eu hunain ( Bryn Hafan).

Dyma fel y bu perchnogaeth y tir yn y ganrif diwethaf

1925            Comisiwn Eglwysig

1948            Owen Hughes, Tyddyn Du

1952            Hugh Owen, Bryn Clyni

1955            William ac Eluned Owen, Bryn Clyni

1978            Aneirin ac Annwen Jones, Gorwel Deg

**********************************************************