Cymdeithas Hanes Mechell

Hafan


Addysg


Cegin Filwr


Anglesey Trading Company


Cyfweliadau


Brynddu a’r Dyddiaduron  


Yr Eglwys


John Elias


Ffair Mechell


Maes Mawr


Coeden


Melinau


Yr Oriel


Syr Owen Thomas


Y Feddanen

a’r Wygyr


William Jones,

Mathemategydd


Fortunatus Wright,

Herwlongwr


Jos Y  Crown


Cofeb Llanfechell


 Capeli Llanfechell


Ol cnydau yng Ngharrog

Yr Hen Lan

Enwau Lleoedd

Robert Williams, Blaenor

Swyddfa’r Post

Gweirydd ap Rhys

Demograffeg Llanfechell 1851 a 1901

Mynwent Llanfechell

William Bulkeley a thlodion Llanfechell


Cysylltiadau


Ysgol Llanfechell / Llanfechell School http://ysgolllanfechell.org/ysgol.html

Archifdy Ynys Môn http://www.anglesey.gov.uk/leisure/records-and-archives/

Dyddiaduron Bulkeley  http://bulkeleydiaries.bangor.ac.uk//index.html

Nigel Thomas -  http://heliwr.com/    

Menter Mechell -  http://www.llanfechell.info/index.html